Slide Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve
doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen
güneş ile rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjidir.
Kömür ve doğal gazla çalışan enerji santrallerinin çalışması için
kullandıkları araçları serin tutmak adına büyük miktarda suya
gereksinim duymaktadırlar.
Yeni enerji sistemleri çalışmak için suya ihtiyaç duymaz.
Dünyada üretilen elektriğin % 3.7'si rüzgâr gücü ile üretilmiş; yenilenebilir enerjideki payı % 15.6'dır. Güneş enerjisi sistemi
her yıl atmosfere salınan 7 tona kadar karbondioksit gazını ikame ederek azaltabilir.
Fosil yakıtların yakılması ve diğer birçok faaliyetler
sera gazı miktarını arttırmıştır. Bu durum gezegenimizin her zamankinden daha hızlı ısınmasına,soğumasına, deniz seviyesinin yükselmesine, kasırgalara, sel baskınları gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır.
enerj-gunes

GÜNEŞ ENERJİSİ

FV sisteminin kurulacağı arazinin mevcut koşullarını belirlemek ve proje sahiplerine en uygun teknolojiyi, en reel şekilde sunmaktadır. Sistemlerin temel bileşenleri ilk yatırım maliyeti üzerinde belirleyici olduğundan kurulacağı arazi, ekonomik ve coğrafi koşullar, güneşlenme değeri, elektriksel altyapı uygunluğu, gölgeleme, arazi eğim hesabı ve santral elektrik üretimine etki eden diğer etmenler gibi sistem performans ve maliyetini etkileyen parametreyi dikkate alarak, bir EPC yüklenicisinden beklenen tüm hizmetleri “etkili, ekonomik, verimli ve şeffaf” olarak eksiksiz bir biçimde sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
 • Saha Keşif ve Projelendirme İşlenmesi
 • Yatırımın Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Alternatif Yatırım Planları Oluşturulması
 • Uluslararası Standartlarda Ekipman Tercihi Sunulması
 • İlgili Elektrik Kurumundan Ön İzin Başvurulması
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje Onaylatılması
 • Proje Finansman Modellerinin Oluşturulması
 • Yatırım Altyapı Hazırlanması
 • Santral Kurulum ve Devreye Alınması
 • Santralin Geçici Kabulünün Yaptırılması
 • Santralin İşletmeye Alınması
 • Teknik Servis ve Bakım Hizmetlendirilmesi

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisinde; proje geliştirme sürecinden başlayarak, saha belirleme, altyapı hazırlığı, projelendirme, kurulum, bakım ve işletmeye kadar süren tüm aşamalarda yatırımcılarına çözüm odaklı anahtar teslim hizmetler sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ
 • Yer Belirlenme ve Potansiyel Analizlenmesi
 • Yatırımcıların İhtiyaçlarına Yönelik Alternatifler Geliştirilmesi
 • Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulması
 • Veri Takip, Kontrol ve İzleme ile Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Meteorolojik Değerlendirilmesi
 • Ön Etüt Çalışması, Türbin Yerlerinin Belirlenmesi
 • Mevzuata Uygun Proje Hazırlanması
 • Rüzgâr Santrallerinin Anahtar Teslim Kurulması
 • Devreye Alma Testlerinin Yapılması
 • Teknik Servis ve Bakım Hizmetlendirilmesi
enerji-ruzgar
enerji-biyokutle

BİYOKÜTLE ENERJİ

Biyokütle tesislerinin anahtar teslim kurulması ile ilgili tüm projelendirme, mühendislik, inşaat, ekipman temini ve devreye alma ve işletme danışmanlığı yapmakta; proje finansman alternatifleriyle ile ilgili danışmanlık da verilmektedir.

Çağdaş üretim teknolojileri ile Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına katkı sağlamak ve ileri teknoloji metodları ile tarımsal, hayvansal ve organik atıkların ekonomisiyle geri kazanımında rol almalı, temiz ve yaşanabilir bir gelecek için enerji üretiminde çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet sunmaktadır.

Biyokütle üretimi sürecinde edindiği tecrübeyi iç pazarın ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla yaymak;Türkiye’de yerli enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, tarımda organik gübre kullanımının yaygınlaşması ve iyi tarım uygulamalarının gelişmesi adına hizmet sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Saha Keşif ve Potansiyel Analizlenmesi
 • Biyokütle Tesisi için Yer Belirlenmesi
 • Mevzuata Uygun Proje Hazırlanması
 • Yatırımın Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Ön Hazırlık, İnşaat Altyapı Hazırlanması
 • Santralin Anahtar Teslim Kurulum ve Devreye Alınması
 • Teknik Servis ve Bakım Hizmetlendirilmesi
null

FİNANSAL DESTEK

null

ANAHTAR TESLİM EPC

null

BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

null

ÜRÜN TEDARİĞİ